Skapa en attraktivare arbetsplats med AFM Nordic
Search
Close this search box.

Om oss

Strategisk syn på framtidens arbetsplatser

Jag arbetar idag som arbetsplatskonsult inom hälsa och facility management samt som hälsoinspiratör, hälsoentreprenör och utbildare inom facility management på affärshögskolan i Stockholm och Göteborg. Jag har över 30 års erfarenhet inom näringslivet i ledande befattningar inom sälj- och marknad inom framförallt facility management branschen och de senaste 7 åren även inom hälsa och arbetsmiljö.

Vi står nu inför ett rejält paradigmskifte gällande kontorets betydelse som traditionell arbetsplats. Digitaliseringen och nya arbetssätt såsom exempelvis aktivitetsbaserat arbetssätt har drivit en förändring där ordet plats i arbetsplats fått en helt annan betydelse. Idag är det fler och fler som inte har en fast arbetsplats och fler som jobbar del av sin arbetstid på distans. Pandemin med covid-19 har drivit på denna utveckling i ett snabbt tempo och de flesta undersökningar visar på att vi även efter pandemin kommer se mer av distansarbete och nya arbetssätt som aktivitetsbaserat (ABW = activity based workning)

Ovan ställer krav på organisationer att anpassa sig, det ställer stora krav på ledarskapet, att kunna leda på distans, sätta tydligare mål och arbeta mer outputbaserat. Det ställer också krav på kulturen och arbetsmiljön och de organisationer som lyckas bra med detta kommer att attrahera och behålla rätt arbetskraft.

Vår vision

Att skapa en hälsosam och attraktiv arbetsplats bidrar både till mer välmående medarbetare och en ökad produktivitet vilket därmed leder till mer framgångsrika organisationer.

AFM Nordic arbetar konsultativt med både facility management och hälsosamma arbetsplatser och arbetssätt genom att skapa förutsättningar för att stödja kärnverksamheten, bidra till besvärsfrihet och att skapa en attraktiv och hälsosam arbetsplats.

Micael Larsen

Vill du veta mer?

Vid intresse av att stämma av ovan, boka ett möte eller boka en nuläges-analys!