Skapa en attraktivare arbetsplats med AFM Nordic
Search
Close this search box.

Facility Management

Om FM

Facility Management (FM) avser managering (strategisk ledning och styrning) av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) och verksamheten i fastigheten ska fungera effektivt. Begreppet finns i hela världen, men med delvis olika innehåll beroende på historiska och kulturella omständigheter.

Facility Management (FM) är också en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov. Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service.

Facility managementtjänsterna indelas ofta i två kategorier; fastighetsanknutna tjänster (“hårda tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet) och arbetsplatsanknutna tjänster (“mjuka tjänster”, exempelvis reception, lokalvård, posthantering).

Lokalerna och arbetsplatsen är områden som är underomdaning nu och där det finns stora möjligheter i en genomtänkt Lokal- och arbetsplatsstrategi för att skapa en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna som gynnar välmående, produktivitet, kreativitet, utrymmen för fokuserat arbete och ytor som för gemenskap och samverkan i företaget.

Medarbetare med vr-glasögon
Kvinna framför prototyp

Kundlöfte Facility Management

Genomgång och analys av tjänster, avtal och organisation inom FM som resulterar i en benchmarkrapport med förbättrings-och utvecklingsförslag, konkreta besparingar, strukturell avtalssummering och insatser för en strategisk FM-funktion. Löftet är att hitta besparingar motsvarande minst två gånger konsultarvodet tillsammans med förbättringar och mervärden för organisationens verksamhet.
ERBJUDANDE:
Vid bokning (tid för genomförande efter överenskommelse) av vår utbildning “Arbetsplatsstrategi för framtidens arbetsplats” senast den 31 maj erhålles 20 % rabatt på kurskostnaden per person.
Att se över era avtal kopplade till facility management ger:
 • Kostnadseffektiva FM-avtal
 • Effektivare verksamhet genom mer tid till kärnaffären
 • Rätt service och funktionsnivå
 • Organisationsstruktur-och beställarkompetens
 • Kontroll och överblick
 • Bra beslutsunderlag
 • Upphandlingsstöd
 • Se över eller ta fram en lokal-och/eller arbetsplatsstrategi
 • Föreläsningar, utbildningar och workshops
 • Hyr in beställarkompetens
 • Löpande rådgivning per timme eller abonnemang

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte eller för att boka en nuläges-analys.