Skapa en attraktivare arbetsplats med AFM Nordic
Search
Close this search box.

Activity

Strategisk hälsa

Varför ska arbetsgivaren satsa på sina anställdas välmående?

Om arbetsgivare satsade mer på hälsofrämjande insatser för sina medarbetare, skulle det öka produktiviteten i bolagen. Det skulle också öka medarbetarnas kreativitet avsevärt.

Media flödar av forskningsrapporter och studier kring hälsa och välmående där inte minst Anders Hansens samlade forskning tydligt klargjorde sambandet mellan hälsa och ökade kognitiva förmågor. I praktiken är alltså hälsosamma och välmående medarbetare “smartare” och mer produktiva.

Översatt till näringslivet handlar det om att skapa en attraktiv arbetsplats som attraherar och behåller talanger och som kan leda till ökad grad av innovationskraft och högre effektivitet förutom mer friska och välmående medarbetare.

Frågan kvarstår då bara, HUR gör man som arbetsgivare?
Första steget är att få koll på nuläget. Hur mår organisationen och hur mår medarbetarna?
Active at work logo

Klicka för att förstora bilden

Hur det går till

Steg 1

GAP-analys

GAP-analys brukar beskrivas som ett verktyg för att identifiera gapet, eller skillnaden mellan nuläge och det önskade läget. Och det är med utgångspunkt i den skillnaden som organisationen behöver ta fram den strategi som ska leda dem till det önskade läget.

Därefter handlar det om att löpande följa upp och justera insatserna så de styr mot målen.

Steg 2

Formulera interventioner

Utifrån GAP analysen skapas en strategisk plan med olika nyckelsteg och hälsofrämjande åtgärder eller så kallade interventioner för att gå mot det önskade läget.

Interventionerna ska anpassas utifrån just er organisations nulägesanalys och önskade läge/mål. Det handlar både om att ge kunskap om och motivera medarbetarna till olika livsstilsfaktorer. Exempel är regelbunden rörelse, bra kost och sömn samt inte minst att hantera stress. Detta förutsätter i sin tur kunskap och insatser från framförallt mellancheferna, och att strategin är förankrad i ledningen som också måste vara förebilder i detta.

Steg 3

En förändringsresa som behöver tid

Det handlar självklart om en förändringsresa att gå från nuläge till önskat läge, vilket tar tid, varför det är viktigt att se det som en strategi, vilken som helst, exempelvis en IT-strategi.

En av utmaningarna är att få den delen av organisationens medarbetare som behöver det bäst att ”kliva på tåget”. Detta återspeglas i ett hälsofrämjande ledarskap och olika motivationsfaktorer som exempelvis motiverande samtal och coachsamtal. Genom att låta detta bli en naturlig del i organisationen och se det som en långsiktig en investering, med hög ROI, kommer detta leda till bättre nyckeltal inom allt från employeer branding till frisktal, ökad produktivitet och kreativitet. En positiv effekt är förstås också lägre sjukskrivningskostnader.

Hornsbergs herrgård

Vårt affärserbjudande

Inledande workshop

Affärserbjudandet startar med en kortare workshop med företagsledningen för att visa på effekterna av en hälsostrategi och för att förankra satsningen i ledningsgruppen. Nästa stegblir att ta fram en GAP-analys tillsammans där active@work bidrar med en nulägesanalys som sedan kompletteras med verksamhetens önskade läge framöver.

Utifrån detta tas en strategisk plan fram med tillhörande styrdokument, varpå sedan skräddarsydda insatser på börjas. Planen följs kontinuerligt upp med relevanta KPIer och anpassas efter verksamhetens löpande behov. Vi på active@work blir er unika Hälsopartner som lotsar er igenom satsning och förändring och säkerställer att detta blir en del av er kultur och en process istället för ett projekt.

Vid en överenskommelse innan midsommar i år (2022) erbjuder vi en kostnadsfri workshop med er ledningsgrupp på två timmar som visar på varför och hur ni kan kliva på tåget och vara i framkant före era konkurrenter som står kvar på perrongen och ser på.

Klicka här för att lämna en intresseanmälan för detta erbjudande!

active@work kan också erbjuda er att hålla ert nästa ledningsgruppsmöte eller kick-off förledningen på anrika Hornsbegs herrgård i Östergötland där då endast kost och logi tillkommer

Nedanstående tjänster kan också erbjudas separat, som ett paket eller i en kombination som bäst matchar er verksamhets situation.
  • Kartläggning och nulägesanalys, s.k. baseline via en hälsoenkät med ledningsrapport
  • Framtagande av beslutsunderlag för en hälsostrategi
  • Stöd i att sätta upp en optimal beställarorganisation
  • Förändringsledning (workshop och löpande konsultation)
  • Hälsofrämjande ledarskap (utbildning för första linjens chefer)
  • Genomförande av hälsofrämjande insatser, interventioner (hälsofrämjande aktiviteter i era lokaler, erbjuda gruppträning, sätta upp och/eller bemannagym, erbjuda yoga, massage, naprapati med mera, pausgymnastik och digitala tjänster)
  • Föreläsningar och workshops
  • Rådgivning generellt inom hälsa, arbetsmiljöfrågor och hälsostrategier

Kontakta oss

För smartare medarbetare med hälsofrämjande insatser

Vill du veta mer? Jag träffar er gärna och berättar mer!